Hartl Screen Plant

Przesiewacz HARTL SCREEN PLANT przekonuje swoją stabilną konstrukcją, minimalnymi wymiarami transportowymi oraz wysoką wydajnością przesiewania przy niskich kosztach eksploatacyjnych.

Produkt ten znajduje zastosowa-nie w obróbce kruszywa natural-nego, jak równiez przy klasyfiko-waniu i wzbogacaniu materiałów poddawanych recyclingowi. Ale również  przy  budowie dróg leśnych, w robotach drogowych, ziemnych i przy wykopach jest on perfekcyjnym przesiewaczem. Istotną zaletę stanowi napęd elektrohydrauliczny skrzynki sitowej, który daje większą moc, niż porównywalne napędy czysto elektryczne, a poza tym posiada on znacznie wyższą wytrzymałość i dłuższą żywotność. Jednocześnie dzięki takiemu układowi napędowemu prędkość rotacji przesiewania daje się nastawiać bezstopniowo i możliwa jest również zmiana kierunku obrotów.


MODEL HSP330
Powierzchnia sita w m² 3,3
Ilość pokładów 2
Szerokość sita w mm 1814
Długość sita w mm 1820
Wydajność w m³/h 65
Moc napędowa w kW 5,5
Natężenie prądu elektrycznego w amperach 15
Układ elektryczny 3-fazy 380/400V; 50Hz
   
Wymiary / ciężary  
Długość w mm 2260
Szerokość w mm 2663
Wysokość w mm 2981
Ciężar w kg 2200
   

Istnieje bardzo wiele możliwości zastosowania przesiewacza HARTL:

  • Obróbka kruszywa naturalnego w żwirowniach, piaskowniach, obróbka kruszywa rzecznego, itd.
  • Klasyfikowanie i wzbogacanie materiałów poddawanych recyclingowi
  • Roboty drogowe i ziemne, wykopy, budowa dróg leśnych
  • Kwalifikowanie gruntów uprawnych i nasypowych
  • Przesiewanie zrębków drzewnych


Dla celów transportowych przesie-wacz wraz z 3 przenośnikami taśmo-wymi można umieścić w standardo-wym kontenerze 20 -stopowym.

symbol picture

Jako perfekcyjne uzupełnienie tego systemu Hartl oferuje specjalnie dopasowane przenoś-niki taśmowe, zwane krótko HCB. Przenośniki te posiadają również napęd elektryczny oraz dają maksymalną wysokość zrzutu 2,5 m. Dzięki składanemu mechanizmowi gwarantowana jest łatwa wymiana pasa, a poza tym wymiary transportowe zredukowane są do mimimum.

Zapotrzebowanie na moc elektryczną przesiewacza wraz przenośnikami taśmowymi wynosi tylko 14 kW.