Hartl Screener - The ultimate screening machine

HARTL SCREENERs kompakte og stabile struktur muliggjør en pålitelig screeningkapasitet med lave kostnader.
Bruken av produktet muliggjøre en nøyaktig klassifesering og seperasjon av materialet. Ved å bytte nett for sikting får man siktet og sortert i forskjellige kornstørrelser. Sikten egner seg for prefiltrering (før eventuell knusing) og for sluttklassifisering. Produktet kan brukes på naturstein, i resyklering og i agrikultur.
Ved alle brukte materialer og komponenter har vi lagt vekt på høyest mulig kvalitet.
Den ergonomiske formen og den innovative designen gir HARTL CRUSHER en moderne look som er typisk for Hartl produkter.


MODELLER HBS 800 HBS 1200 HBS 1600 HBS 2000
Gravemaskinvekt t ≥ 8 ≥ 13 ≥ 22 ≥ 35
Siktdiameter mm 800 1200 1600 2000
Siktdybde mm 500 750 1100 1100
Oljetrykk bar 130 170 170 170
Oljestrømningshastighet l/min 20 75 120 120
Lastevolum m³ 0,25 0,80 1,90 3,40
Total kapasitet m³ 0,61 2,00 4,77 7,48
         
Mål/Vekt        
Lengde mm 1790 2390 3140 3740
Bredde mm 935 1355 1850 2210
Høyde mm 1190 1600 2130 2230
Vekt kg 640 1220 2320 4600
         

Med forbehold om retten til å endre teknisk informasjon uten notifikasjon.


BRUKSOMRÅDENE til HARTL SCREENER er svært mangesidige

 • Prosessering av naturstein i steinbrudd, miner, grustak og elvestein osv.
 • Klassifisering og foredling av resyklert materiale
 • Vei- og jordarbeid, graving, skogsveibygging osv.
 • Klassifisere topplag av jord i agrikultur
 • Sikting for sagspon, sand for sandrensing osv. 
 • Legge rørledninger


Produktet muliggjør fleksibel og mobil seperasjon av naturstein og resyklering av byggemasse på stedet og med minimal plass- og tidsbruk.
Materialet seperares med skuffelsikten på stedet og blir sortert der i ønskede størrelser. Det sorterte sluttproduktet kan stort sett brukes straks på stedet.

UNIKE KOSTNADSBESPARELSER
Skuffelsikten utviklet av HARTL er en robust kvalitettrommelsikt som er integrert i en gravemaskinskuffe.

Denne kompakte siktenheten blir montert på en gravemaskin (eller lignende) med en hurtigkoplingssystem og drives av gravemaskinens hydrauliske motor.

Følgende KOSTNADSBESPARELSER oppstår:

 • Kostnader med frakt av materialet
 • Lagringskostnader
 • Innkjøp av nytt material
 • Transport- og organisasjonskostnader
 • Antall maskiner on site - 1 gravemaskin
 • Personellkostnader - 1 person
 • Knusekostnader når brukt til prefiltrering
 • Driftskostnader


Med en HARTL SCREENER kan du utvide eller utvikle din virksomhet.
Din investering i en HARTL SCREENER er av varig verdi og vil snart ha betalt for seg selv samtidig som det beskytter mijløet og naturlige ressurser.