Impressum

HARTL Engineering & Marketing GmbH
Pem-Str. 2
4310 Mauthausen - 
ØSTERRIKE

Telefon: +43 (0)7238 / 20202
Faks: +43 (0)7238 / 20202-20

E-post: office@hartl-crusher.com

Medlem av det østerrikske handelskammeret (WKO)

Autoriserte representanter: Alexander Hartl, Dominik Hartl

Jurisdiksjon: Linz
Foretaksregister: FN 365406m
MVA-identifikasjonsnummer: ATU66575636

EORI-Nr.: ATEOS1000044049
Medlemsnummer i WKO: 3225010 


Ansvar

Onlinetilbudets innhold

Forfatteren tar ikke ansvar for aktualitet, korrekthet, fullstendighet eller kvaliteten til informasjonen som gies her. Forfatteren kan ikke stilles til ansvar for materielle eller andre skader som oppstår på grunn av at informasjonen enten brukes eller negliseres, såfremt det ikke kan påvises grov uforstand eller forsett fra forfatterens side. Alle tilbud er uforpliktende og kan endres. Forfatteren beholder retten til å endre delers av sidene eller hele tilbud uten å bekjentgjøre dette seperat, og til å utvide, slette eller avslutte publiseringen for en periode eller permanent. 

Henvisninger og lenker

Ved direkte eller indirekte henvisninger på andre internettsider (lenker) som ligger utenfor forfatterens ansvarsområde vil forfatteren bare være ansvarlig for innholdet på den siden linken viser til om det er rimelig å anta at forfatteren har kunnskap om innholdet og det er teknisk mulig for forfatteren å hindre rettstridig bruk av innholdet. Forfatteren erklærer herved at på det tidspunkt linken ble laget viste den ikke til illegalt innhold. Forfatteren har ikke innflytelse over fremtidig utforming, innhold eller opphavsrettigheter til sider det henvises til. Dette gjelder for alle lenker og henvisninger i internetttilbudet i tillegg til andres innlegg i gjestebøker, diskusjonsfora og mailinglister opprettet av forfatteren. For illegale, feilaktige eller ufullstendige opplysninger og skader som følger av disse hefter bare den ansvarlig for nettsiden, ikke den som lenker til den. 

Opphavs- og varemerkerettigheter

Forfatteren vil gjøre alt for å respektere copyright for grafikk, audio, video og tekst som brukes og til å gjøre alt for å bruke grafikk, audio, video og tekst laget av forfatteren selv. Alle varemerker i internetttilbudet som kan være underlagt tredjeparts opphavsrettigheter er underlagt tredjeparts rettigheter. Det at varemerkene er inkludert betyr ikke at de ikke er beskyttet av tredjeparts rettigheter! Rettighetene til publiserte objekter blir hos forfatteren. Grafikk, audio, video og tekst kan ikke reproduseres eller brukes elektronisk eller i trykk uten forfatterens tillatelse.

Databeskyttelse

Der det er mulig å angi personlige data eller data knyttet til handelsvirksomet (e-postadresser, navn, osv.) så skjer dette frivillig fra brukers side. 

Juridisk virksomhet på grunn av ansvarsforskrivelsen

Denne ansvarsforskrivelsen skal betraktes som en del av internetttilbudet som er presentert her. Såfremt deler eller enkelte formuleringer i teksten ikke er gyldige lenger eller ikke stemmer fullstendig med gyldig lov, vil innholdet og validiteten til resten av teksten fortsatt være gyldig. Det taes forbehold om alle rettigheter som ikke ettertrykkelig er nevnt her.