Julkaisutiedot

HARTL Engineering & Marketing GmbH
Pem-Str. 2
4310 Mauthausen - 
ITÄVALTA

Puhelin: +43 (0)7238 / 20202
Faksi: +43 (0)7238 / 20202-20

E-Mail: office@hartl-crusher.com

Itävallan kauppakamarin jäsen (WKO)

Edustusoikeus: Alexander Hartl, Dominik Hartl

Oikeuspaikka: Linz
Kaupparekisterinumero: FN 365406m
ALV-tunnus: ATU66575636

EORI-nro.: ATEOS1000044049
Itävallan kauppakamarin jäsennumero: 3225010 


VASTUUTA KOSKEVA HUOMAUTUS

Online-tarjouksen sisältö

Kirjoittaja ei vastaa tietojen ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä eikä laadusta. Kirjoittajan vastuuvaatimukset, jotka koskevat aineellisia tai aatteellisia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet annettujen tietojen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä tai virheellisten ja puutteellisten tietojen käytöstä, ovat poissuljettuja, sikäli kuin kirjoittajan ei voida osoittaa aiheuttaneen niitä tahallaan tai karkealla laiminlyönnillä. Kaikki tarjottava tieto on ilmoitettu vapaasti ja sitoumuksetta. Kirjoittaja pidättää itsellään oikeuden sivuston osien tai koko valikoiman muuttamiseen, täydentämiseen, poistamiseen tai julkaisemisen ajoittaiseen tai lopulliseen lopettamiseen ilman erillistä ilmoitusta.

Viittaukset ja linkit

Kirjoittajan vastuualueen ulkopuolisten, kolmansien osapuolten internetsivuille vievien suorien tai epäsuorien viittausten (”linkit”) osalta vastuu koskee vain tapauksia, joissa kirjoittaja on tiennyt sisällöstä ja hänen on voinut teknisesti ja kohtuudella olettaa voineet estää lainvastaisten sisältöjen käyttö. Kirjoittaja vakuuttaa täten, että linkitetyillä sivuilla ei linkin asettamisen ajankohtana ollut laitonta sisältöä. Kirjoittajalla ei ole minkäänlaista vaikutusvaltaa linkitettyjen/yhdistettyjen sivujen nykyiseen tai tulevaan ulkoasuun, sisältöön tai tekijänoikeuksiin. Kirjoittaja irtisanoutuu sen vuoksi täten kaikkien linkitettyjen/yhdistettyjen sivujen sisällöstä, jota on muutettu linkkien luomisen jälkeen. Tämä koskee myös oman internettarjonnan puitteissa tehtyjä linkkejä ja viittauksia sekä ulkopuolisten tekemiä merkintöjä tekstin laatijan luomissa vieraskirjoissa, keskustelupalstoilla ja postituslistoilla. Laittomista, virheellisistä tai epätäydellisistä sisällöistä ja erityisesti tällaisten tietojen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä aiheutuvista vahingoista vastaa yksinomaan linkitetyn sivuston tarjoaja, ei se, joka pelkästään viittaa linkkien kautta kyseiseen julkaisuun.

Tekijän- ja liikemerkkioikeus

Kirjoittaja pyrkii kunnioittamaan kaikissa julkaisuissa käytettyjen kuvien, äänidokumenttien, videoiden ja tekstien kohdalla tekijänoikeuksia ja käyttämään omia kuvia, äänidokumentteja, videoita ja tekstejä. Kaikki internettarjonnan puitteissa nimetyt tai kolmansien osapuolien suojelemat tavara- ja tuotemerkit kuuluvat rajoittamatta kyseisen merkkioikeuden ja omistusoikeuden saaneen omistajan määräntävaltaan. Niiden pelkästä maininnasta ei voida päätellä, että tavaramerkkejä eivät koske kolmansien osapuolten suojaoikeudet! Julkaistujen, tekijän itse laatimien kohteiden tekijänoikeus on yksinomaan sivujen tekijällä. Kuvien, äänidokumenttien, videoiden ja tekstien käyttö tai kopiointi muihin sähköisiin tai painettuihin julkaisuihin on kielletty ilman kirjoittajan nimenomaista lupaa.

Tietosuoja

Sikäli kuin internettarjonnan puitteissa on mahdollista antaa henkilökohtaisia tai liiketietoja (sähköpostiosoitteet, nimet, osoitteet), käyttäjä luovuttaa kyseiset tietonsa vapaaehtoisesti.

Vastuuvapautuslausekkeen lainvoimaisuus

Tämä vastuuvapauslauseke on osa tässä kuvattua internettarjontaa. Sikäli kuin osa tekstistä tai sen yksittäiset muotoilut eivät ole tai eivät enää ole tai eivät ole täysin voimassaolevan lain mukaisia, tekstin muu sisältö on edelleen voimassa. Kaikki muut kuin tässä nimenomaisesti myönnetyt oikeudet pidätetään.