Hartl Crusher - maximální drticí stroj

HARTL CRUSHER je přesvědčivý nejvyšším možným výkonem při minimálních nákladech na opotřebení a také vysoce kvalitní konstantní frakcí ve tvaru kostek. Drtič se díky své pevné a robustní konstrukci osvědčil jak při zpracování přírodního kameniva tak při recyklaci. U všech použitých materiálů a dílů se klade důraz na nejvyšší kvalitu. Ergonomický tvar a inovativní design dávají zařízení HARTL CRUSHER moderní a pro Hartl typický celkový dojem.


MODELLE HBC 7 R HBC 9 R HBC 11 R HBC 13 R
Hmotnost rýpadla t** ≥ 12 ≥ 20 ≥ 25 ≥ 35
Velikost frakce mm 650 x 500 750 x 510 950 x 525 1250 x 570
Otáčky rpm 350 350 350 350
Tlak oleje bar 220 220 220 220
Průtok oleje l/min > 100 > 145 > 200 > 290
Nastavení mezery min-max mm*** 10 - 100 12 - 100 12 - 100 12 - 120
Kapacita m³ 0,5 0,8 1,00 1,7
         
Rozměry/hmotnost        
Délka mm 1940 2210 2350 2570
Šířka mm 1100 1210 1450 1820
Výška mm 1300 1370 1390 1550
Hmotnost kg 2000 3000 4100 6100
         

Technické změny vyhrazeny

** Vždy se poraďte se a dodržujte pokyny zvedací schopností vašeho zařízení k zajištění bezpečného provozu drtiče.

*** V závislosti na přepínací vložené desce


HARTL CRUSHER VÝKON

* Údaje o výkonu se mohou lišit v závislosti na zpracová vaném materiálu. Uvedený výkon odpovídá střednětvrdému materiálu za optimálních podmínek a s ohledem na manipulační čas.


MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ zařízení HARTL CRUSHER jsou velmi mnohostranné

 • Úprava přírodního kameniva v kamenolomech, dolech, štěrkovnách, říčních naplaveninách atd.
 • Úprava stavební suti jako je beton, cihly, asfalt, keramika, sklo atd.
 • Recyklace železničních pražců a betonových sloupů
 • Silniční a zemní práce, výkopy, stavba lesních cest atd.


Výrobek slouží k flexibilní, mobilní a levné úpravě přírodního kameniva a k recyklaci stavební suti přímo na místě s minimálními nároky na místo a spotřebu času.
Požadovaný materiál se zpracuje pomocí drticí lžíce přímo tam, odkud se vzal nebo kde vznikl! Zpracovávaný produkt se pak může přímo na místě použít nebo zpracovat.

VÝJIMEČNĚ EKONOMICKÝ.
Drticí lžíce, vyvinutá firmou Hartl, je plnohodnotný, robustní čelisťový drtič, který byl tvůrčím způsobem integrovaný do konstrukce lžíce rýpadla.

Tato kompaktní drticí jednotka se namontuje a připojí na rýpadlo (nebo podobný stavební stroj) pomocí rychloupínacího systému. Pohon se zajistí pomocí hydrauliky rýpadla.

Redukují se tím následující NÁKLADOVÉ POLOŽKY

 • Náklady na dovoz a odvoz materiálu
 • Další náklady na skládku
 • Dokupování nového materiálu
 • Náklady na dopravu a organizaci
 • Počet stavebních strojů na staveništi – 1 rýpadlo
 • Náklady na zaměstnance – 1 osoba
 • Náklady na přípravu a úpravu
 • Provozní náklady


Zařízení HARTL CRUSHER vám umožní rozšířit nebo prohloubit oblast vašeho podnikání.
Investice do zařízení HARTL CRUSHER se amortizuje v nejkratším čase, má stále stejnou hodnotu a chrání přitom životní prostředí a přírodní zdroje.